20191127_133701_edited.jpeg

Jezusvolgers

Over deze site

Deze site beoogt de boodschap van de historische man Jezus voor het voetlicht te brengen. NEE, juist NIET die van Jezus als Christus. Christus heeft als zodanig nooit bestaan, maar was een mythische functie aanduiding, en afkomstig van de zichzelf ‘apostel’ noemende Paulus. Paulus heeft Jezus nooit gekend, en diens boodschap ook niet. Hij baseerde zijn mythe op een soort verschijning van de ‘verrezen Christus’, een aantal jaren na Jezus’ dood. Alles wat ‘christelijk’ is, is dus van na Jezus. Jezus kan historisch  gezien geen christologie verkondigd hebben. Paulus’ Christenkerk werd een successtory, terwijl de Jezustraditie al vroeg door diezelfde kerk naar achter de historische horizon werd weggewerkt. Dat lukte echter niet helemaal, althans niet blijvend. De historische Jezus is terug, en zijn boodschap lijkt niet op die van Paulus.

 

De Jezus Christus van Kerk en geloof was een arme, analfabete ‘timmerman’ uit het Galileïsche gehucht Nazareth in het Palestina van 2000 jaar geleden. Hij was ook een magiër die de toekomst voorspelde, gedachten kon lezen, boze geesten verjoeg, doden opwekte, en over water kon lopen.  Een wel hele bijzondere 'timmerman' dus. Je kunt het ‘geloven’ als je dat nodig vindt, maar het kan niet historisch zijn.

De historische Jezus daarentegen was een in de Joodse Wijsheidstraditie geschoolde Schriftgeleerde uit een welgesteld milieu in Jeruzalem. Hij was een mens van vlees en bloed, die geen natuurwetten corrumpeerde. Wat hij verkondigde was niet magisch maar volkomen rationeel. Het gaat hier om de boodschap van die Jezus.

 

Die boodschap vormde het antwoord op eeuwenoude moderne vraag naar de zin van het menselijk bestaan. Eeuwenlang gaf het christelijk geloof een antwoord daarop, maar dat blijkt toenemend niet langer te voldoen. In plaats daarvan vlucht de moderne mens in materialisme met het idee dat bezit, macht, roem, en geld geluk brengen. Of hij streeft naar ‘zelfexpressie’, vaak ten koste van de medemens. Of hij doet rare dingen die ook nergens toe leiden.  Het antwoord dat de historische Jezus gaf op de vraag naar de zin van het leven, stoelt op de toen al eeuwenoude Joodse Wijsheidstraditie. Het heeft evenwel aan actualiteit niets verloren, hoewel de hedendaagse invulling zal verschillen van die van eeuwen geleden. Maar de essentie wat betreft de inhoud en de achtergrond is hetzelfde gebleven, en staat nog steeds borg voor een ‘tevreden’ leven, een 'zinvol' leven, een 'goed' leven.


Degene die geïnteresseerd is in de boodschap van de historische man Jezus, vindt hopelijk iets van haar of zijn gading op deze site Jezusvolgers.com. Uitgebreider informatie kan je vinden in mijn boek: 

 

HET GOEDE ZOEKEN.

De zin van het leven volgens Prediker en Jezus.

Buijten en Schipperheijn – Motief,

Amsterdam, 2022. www.buijten.nl

 

Is de website daarmee een reclamemedium voor een boekverkoop? Natuurlijk hoop ik dat het boek belangstelling gaat genieten, maar niet uit materiele overwegingen. Ik zal er in dat opzicht niets wijzer van worden. Ik hoop dat de site, net als het boek, er toe bijdraagt de oorspronkelijke boodschap van de historische Jezusfiguur onder de aandacht te brengen. Het gaat mij om een ideële doelstelling, in de hoop dat er mensen wijzer van worden.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 22-04-22 bij: