top of page
20191127_133701_edited.jpeg

Jezusvolgers

Vind je het christelijk geloof niet langer geloofwaardig?  

Wacht dan toch even met kerk en geloof te verlaten.

Christelijk geloof en kerkgang zijn op hun retour.

Eén van de oorzaken is dat veel mensen niet langer ‘geloven’

wat hun verstand niet kan accepteren. De christelijke boodschap

zit immers vol bovennatuurlijke, en rationeel ongeloofwaardige verhalen.

 

De centrale figuur in het christelijk geloof is Jezus.

Maar wat het christelijk geloof, dat overigens pas na hem ontstond,

van hem maakte, kan hijzelf nooit verkondigd hebben.

Die ontwikkeling, welke begon met de evangelieschrijvers, maakte Jezus

met zijn eigen boodschap totaal ondergeschikt aan

de christustheologie van Paulus. Dat was geen boze opzet,

maar zo ging dat 2000 jaar geleden nou eenmaal.

 

 Jezus’ eigen verhaal bevat niks bovennatuurlijks.

Zijn oorspronkelijke boodschap was volkomen rationeel.

Het bevat geen christelijke boodschap.

Die oorspronkelijke Jezusboodschap is ook voor de

moderne mens geloofwaardig en acceptabel.

 

Jezus verdient een rehabilitatie met zijn eigen, oorspronkelijke

boodschap. Dat is geen stellingname tegen het christelijk geloof,

maar een ode aan waarheid.

Of dat ook binnen de kerk kan, hangt van de kerk af.

maar een ode aan waarheid. Of dat ook binnen de kerk kan, hangt van de kerk af.

Ontmoet de auteur

bottom of page