top of page
20191127_133701_edited.jpeg

Jezusvolgers

 

 GELOOF of GELOOFWAARDIGHEID?

Spreekt het christelijk geloven u niet langer aan,  

wacht dan even met agnost of atheïst te  worden.

De echte Jezus heeft misschien nog een boodschap voor U die verrast.

 

Deze site gaat over de historische Jezus.

Zijn woorden en daden, en niet over de Christus van de Paulusmythe,

van een  bekeerde Petrus, of van de Christenkerk.

We gaan daarbij niet uit van ‘geloven’, maar van wat ‘geloofwaardig’ is.

 

Jezus

was een mens van vlees en bloed. Hij leefde van het begin van onze jaartelling tot rond het jaar 30 CE in het toenmalige Palestina. Hij was een Jood, d.w.z. zowel etnisch als religieus. Maar wel een eigenwijze Jood, met een eigenwijze boodschap en een eigen wijze van optreden.  De Joodse leiders van zijn dagen vonden dat bedreigend, en lieten hem daarom door de Romeinen kruisigen.

 

Christus

was geen mens van vlees en bloed, en heeft historisch nooit bestaan. Het was een fictief personage in het hoofd van de zichzelf apostel noemende, Grieks-Romeinse Jood Paulus. Die projecteerde zijn Christusidee op de figuur van Jezus, toen hij van diens lijden en sterven vernam van Jezus’ broer Simon-Kefas/Petrus in het jaar 35 CE.

 

De christologie ontwikkelde zich jaren na Jezus’ dood. Jezus kan dus niets christelijks gekend hebben. Het is hem achteraf allemaal toegeschreven en in de mond gelegd. Te beginnen met de evangelisten. Zij hebben het Christusidee van Paulus ‘gehistoriseerd’ rond woorden en daden van de historische Jezus.

De evangeliën werden daarmee tot verwarrende verhalen vol tegenstrijdigheden;  niet-historisch, irrationeel, en ongeloofwaardig. Dat was geen boze opzet, maar acceptabele retorische propaganda zoals dat in de oudheid gewoon was.

 

 

 

 

  

Subscribe
bottom of page