top of page
20191127_133701_edited.jpeg

Jezusvolgers

 

GELOOF of GELOOFWAARDIGHEID?

Hebt u twijfels ontwikkeld bij christelijk geloven?  

Wacht dan even met agnost of atheïst te  worden:

kijk eerst nog even  naar Jezus' eigen boodschap.

u zult verrast staan.

 

Deze site gaat over de historische Jezus.

Zijn woorden en daden.

We gaan daarbij niet uit van ‘geloven’,

maar van wat ‘geloofwaardig’ is,

op onder meer historische en literaire gronden.

 

Jezus

was een mens van vlees en bloed. Hij leefde van het begin van onze jaartelling tot rond het jaar 30 CE in het toenmalige Palestina. Hij was een Jood, d.w.z. zowel etnisch als religieus. Maar wel een eigenwijze Jood, met een eigenwijze boodschap en een eigen wijze van optreden.  De Joodse leiders van zijn dagen vonden dat bedreigend, en lieten hem daarom door de Romeinen kruisigen.

 

Christus

was een fictief personage in het hoofd van de zichzelf apostel noemende, Grieks-Romeinse Jood Paulus. Die projecteerde zijn Christusidee op de figuur van Jezus, toen hij van diens lijden en sterven vernam van Jezus’ broer Simon-Kefas/Petrus in het jaar 35 CE.

 

De christologie ontwikkelde zich jaren na Jezus’ dood. Jezus kan dus niets christelijks gekend hebben. Het is hem achteraf allemaal toegeschreven en in de mond gelegd. Te beginnen met de evangelisten. Zij hebben het Christusidee van Paulus op Helleense wijze ‘gehistoriseerd’ rond woorden en daden van de historische Jezus. Hadden die toen geen belang gehad, dan waren die evangelistische overtuigingen ook niet nodig geweest. De historische man Jezus had school gemaakt, en kon niet anders dan binnen Paulus' christologie een plaats toegewezen worden. 

De evangeliën werden daarmee tot verwarrende verhalen vol tegenstrijdigheden;  deels historisch, deels irrationeel. Ze propageerden Paulus' 'geloven' in plaats van Jezus' 'geloofwaardigheid'. Dat was geen boze opzet, maar acceptabele retorische propaganda zoals dat in de Helleense oudheid gewoon was.

De Kerk stamt uit die tijd, nam die religieuze chimera over, en voegde er daaruit voortvloeiende steeds meer irrationele leerstellingen aan toe.

Jezus verdient een rehabilitatie met zijn eigen, oorspronkelijke boodschap.

Dat is geen stellingname tegen het christelijk geloof,

maar een ode aan waarheid.

 

 

 

 

 

Subscribe
bottom of page